van overvloed naar essentie

Ontwerpen is een proces van orde scheppen. De overvloed aan mogelijkheden herleiden we tot bewuste en eenduidige keuzes. We gaan door met zoeken en schikken tot het project weer eenvoudig en vanzelfsprekend wordt. Het ontwerpproces is bovendien een uniek traject, elke keer weer. We werken op maat van de bestaande context, de opdrachtstelling en de bouwheer.

“Iets maken vertrekt altijd vanuit alles wat je hebt opgestapeld. Ik denk dat ontwerpen mijn manier van opruimen is.” - Maarten Van Severen

 

de kwaliteit van alledaagse eenvoud

In onze architectuur primeert eenvoud. We streven steeds naar een bescheiden maar gedetailleerde vormgeving die beantwoordt aan het programma van wensen, oplossingsgericht en concreet zonder meer dan dat te willen zijn.

“Makers van het alledaagse, zoals designers en architecten, maken de dingen waarin we thuiskomen.” - naar Hilde Bouchez

 

duurzaam en bewust (ver)bouwen       
behoud  -  ontwerp  -  energie

Duurzaamheid kent vele facetten, maar begint steeds bij wat er al is. We zullen altijd kiezen voor zoveel mogelijk behoud en zo weinig mogelijk uitbreiding, binnen de vooropgestelde ontwerpvraag. Die circulaire ontwerpprincipes zijn onze leidraad bij het maken van ontwerp- en materiaalkeuzes.

Een plek vormgeven is bouwen voor de toekomst van de gebruikers. De invulling kan groeien, slinken of wijzigen naarmate de tijd vordert, of zou evengoed heel lang hetzelfde kunnen blijven. Ook dat is duurzaamheid.

Door intensief onderzoek en jarenlange ervaring hebben we daarnaast ook de expertise om voor elk gebouw de meest geschikte energetische ingrepen te bepalen. Dit doen we in nauwe samenwerking met een gespecialiseerd ingenieursbureau.

“Freeing architecture means listening carefully to, observing what is already in this world, and becoming knowledgable about many things.” - Junya Ishigami

 

subtiele esthetiek in de bestaande context

Het esthetische aspect binnen architectuur speelt natuurlijk ook een rol. Hier laten we ons opnieuw leiden door het reeds gebouwde en zijn omgeving. We streven geen specifieke stijl na. We verwerken onze esthetische voorkeuren eerder in subtiele keuzes betreffende materiaal, textuur, ritmiek, kleur,… Zo willen we architectuur- en interieurprojecten maken die aansluiting vinden in hun stedelijke omgeving en op lange termijn vanzelfsprekend blijven.

“La beauté c’est la forme que l’amour donne aux choses.” - Thomas Lommée